Šachty


Konfigurátor bazénů / zastřešení

VODOMĚRNÉ ŠACHTY:

Nabízíme celoplastové vodoměrné šachty k instalaci domovních mechanických vodoměrů nebo jiných měřících prvků, které jsou umístěny na odbočky vodovodních řadů. Velikost šachty se odvíjí od počtu vodoměrů a normy stanovené správcem vodovodní sítě. Šachty vyrábíme z vysoce odolného stabilizovaného POLYPROPYLENU. Jsou tvořeny vlastní nádrží, revizním nástavcem s poklopem, plastovými stupadly a podstavcem pro vodoměr. Dle požadavku zákazníka připravíme prostupy – průchodky pro napojení vodovodního potrubí.

 

VÝHODY NAŠICH VODOMĚRNÝCH ŠACHET

 

TYPY ŠACHET (DLE ROZSAHU STAVEBNÍCH PRACÍ)

SAMONOSNÉ (KRUHOVÉ, HRANATÉ) – nejčastěji využívaný typ šachty vyráběný z konstrukčního PP s výstužným prstencem. Nádrž je usazena do díry na připravený betonový základ, dále už se obsype zeminou hutněnou po vrstvách 30 cm.

K OBETONOVÁNÍ (KRUHOVÉ, HRANATÉ) – obetonování lze doporučit zejména tam, kde je spodní voda, jílovitá a těžká zemina, případně je-li nádrž umístěna v blízkosti pojezdových ploch, nebo má-li být šachta sama pojezdná. Šachta je vyráběna z konstrukčního PP se základním vyztužením. Šachta je usazena do díry na připravený betonový základ, poté se naplní vodou a obsype suchým betonem nebo obetonuje betonem třídy B5.

 

POKUD BUDETE POTŘEBOVAT:


 

REVIZNÍ ŠACHTY:

Nabízíme na zakázku vyráběné celoplastové revizní šachty, které jsou součástí domovní kanalizační přípojky pro splaškové odpadní vody. Je určena k provádění kontroly a údržby potrubí. Mohou být také využity pro dešťové a drenážní kanalizační sítě. Velikost a umístění šachty se odvíjí od zadání v projektu domu, požadavcích zákazníka či požadavcích správců kanalizační sítě. Šachty vyrábíme z vysoce odolného stabilizovaného POLYPROPYLENU či POLYETHYLENU.

 

VÝHODY NAŠICH PLASTOVÝCH ŠACHET

 

TYPY ŠACHET (DLE ROZSAHU STAVEBNÍCH PRACÍ)

SAMONOSNÉ (KRUHOVÉ, HRANATÉ) – nejčastěji využívaný typ šachty vyráběný z konstrukčního PP či PE s výstužným prstencem a vertikálním žebrováním. Šachta je usazena do díry na připravený betonový základ, dále už se obsype zeminou hutněnou po vrstvách 30 cm.

K OBETONOVÁNÍ (KRUHOVÉ, HRANATÉ) – obetonování lze doporučit zejména tam, kde je spodní voda, jílovitá a těžká zemina, případně je-li šachta umístěna v blízkosti pojezdových ploch, nebo má-li být sama pojezdná. Šachta je vyráběna z konstrukčního PP či PE se základním vyztužením. Je usazena do díry na připravený betonový základ, poté se naplní vodou a obsype suchým betonem nebo obetonuje betonem třídy B5.

POKUD BUDETE POTŘEBOVAT:


 

PŘEČERPÁVACÍ STANICE:

Přečerpávací stanice se skládá z vodotěsné celoplastové (polypropylenové) čerpací jímky a technologického vystrojení. Je součástí systému tlakové či gravitační kanalizace. Její použití je nutné v případě, kdy odpadní potrubní objektu je vyvedeno pod úrovní veřejné kanalizace, čili nelze se napojit klasickým gravitačním způsobem.

 

Funkce přečerpávací stanice

Přečerpávací stanice zajišťují akumulaci splaškových (domovních) či dešťových vod a jejich následné odčerpání do kanalizace. V přiměřené a odpovídající velikosti jsou vhodné pro jednotlivé byty, rodinné domy i komerční budovy. Provoz PS je automatický bez nutnosti obsluhy.

Velikost čerpací jímky a její technologické vystrojení záleží především na požadavcích správce kanalizační sítě, na projektu a charakteru dané stavby či vzdálenosti a výškovém rozdílu od veřejné kanalizace.

 

VÝHODY NAŠICH ČERPACÍCH JÍMEK

 

TYPY JÍMEK (DLE ROZSAHU STAVEBNÍCH PRACÍ)

SAMONOSNÉ (KRUHOVÉ, HRANATÉ) – nejčastěji využívaný typ jímky vyráběný z konstrukčního PP s výstužným prstencem. Nádrž je usazena do díry na připravený betonový základ, dále už se obsype zeminou hutněnou po vrstvách 30 cm.

K OBETONOVÁNÍ (KRUHOVÉ, HRANATÉ) – obetonování lze doporučit zejména tam, kde je spodní voda, jílovitá a těžká zemina, případně je-li jímka umístěna v blízkosti pojezdových ploch, nebo má-li být šachta sama pojezdná. Jímka je vyráběna z konstrukčního PP se základním vyztužením. Je usazena do díry na připravený betonový základ, poté se naplní vodou a obsype suchým betonem nebo obetonuje betonem třídy B5.

 

Pokud budete potřebovat:

Web ZH Plastform používá cookies s jejichž pomocí bychom Vám chtěli umožnit optimální využití našich internetových stránek a také provádět průběžné zdokonalování internetové stránky. Svůj dobrovolný souhlas s použitím cookies můžete kdykoliv odvolat.