Nádrže

Nádrže na dešťovou vodu:

Nabízíme na zakázku vyráběné plastové akumulační (retenční) nádrže – dle požadavku zákazníka až do objemu 15m3. Nádrže vyrábíme z vysoce odolného stabilizovaného POLYPROPYLENU. Velikost nádrže se odvíjí od velikosti odvodňované plochy (např. střechy) a na způsobu využití dešťové vody – zalévání zahrady (zavlažovací systémy), mytí aut, splachování toalety či praní.

 

VÝHODY NAŠICH PLASTOVÝCH NÁDRŽÍ

 

TYPY NÁDRŽÍ (DLE ROZSAHU STAVEBNÍCH PRACÍ)

 

POKUD BUDETE POTŘEBOVAT:

 

JÍMKY – NÁDRŽE NA ODPADNÍ VODU:

Nabízíme na zakázku vyráběné celoplastové jímky – dle požadavku zákazníka až do objemu 15m3. Nádrže vyrábíme z vysoce odolného stabilizovaného POLYPROPYLENU či POLYETHYLENU. Jímky slouží k zachycení a akumulaci splaškových (odpadních) vod. Používá se v oblastech, kde není k dispozici napojení na kanalizaci nebo možnost použít klasická čistírenská zařízení (př. septiky, domovní čistírny). Vhodné k chatám a rekreačním objektům.

 

Objem se stanoví dle: charakteru určení objektu, velikostí a počtem zdrojů odpadní vody.

 

VÝHODY NAŠICH PLASTOVÝCH JÍMEK

 

OBSLUHA JÍMKY

Jímka se umísťuje tak, aby k ní byl možný přístup za účelem jejího vyčerpání. Obsah musí být likvidován v souladu s požadavky na ochranu životního prostředí. Jímku doporučujeme pravidelně kontrolovat (před. stav hladiny).

 

TYPY NÁDRŽÍ (DLE ROZSAHU STAVEBNÍCH PRACÍ)

SAMONOSNÉ (KRUHOVÉ, HRANATÉ) – nejčastěji využívaný typ nádrže vyráběný z konstrukčního PP či PE s výstužným prstencem a vertikálním žebrováním. Nádrž je usazena do díry na připravený betonový základ, dále už se obsype zeminou hutněnou po vrstvách 30 cm.

K OBETONOVÁNÍ (KRUHOVÉ, HRANATÉ) – obetonování lze doporučit zejména tam, kde je spodní voda, jílovitá a těžká zemina, případně je-li nádrž umístěna v blízkosti pojezdových ploch, nebo má-li být nádrž sama pojezdná. Nádrž je vyráběna z konstrukčního PP či PE se základním vyztužením. Nádrž je usazena do díry na připravený betonový základ, poté se naplní vodou a obsype suchým betonem nebo obetonuje betonem třídy B5, vrstvy dle výšky nádrže.

 

POKUD BUDETE POTŘEBOVAT:

 

SEPTIKY:

Vyrábíme celoplastové dvoukomorové i tříkomorové septiky do 8m3 užitného objemu. Jedná se o nádrž na částečné čištění odpadní vody. Je jedním z řešení, kdy u obytného domu není možnost napojení na kanalizaci.

 

FUNKCE SEPTIKU

Každý septik by měl mít pro správnou funkci minimálně 2 až 3 komory. Nejčastěji instalovanou variantou jsou tříkomorové septiky. Septik pracuje na základě biomechanického přečištění, kdy odpadní voda postupně přetéká z komory do komory, v každé komoře probíhá sedimentace pevných částí kalu. V první komoře se usadí ty největší částice. Po dosažení hladiny první komory přepadu, začne se tato odpadní voda a drobná část splaškové vody přelévat do druhé komory, kde již dochází k sedimentaci většiny kalu. Do třetí komory přetéká voda, která je z velké části přečištěna. Sediment v septiku je pak za pomoci bakterií a enzymů rozkládán na jednodušší látky. Část rozloženého sedimentu odtéká přes třetí komoru a část zůstává v septiku pro následný vývoz sacím vozem.

 

VÝHODY PLASTOVÝCH SEPTIKŮ

 

OBSLUHA SEPTIKU

Velkou předností septiku je potřeba minimální obsluhy, která spočívá ve vyčerpání usazeného kalu cca jednou ročně.

 

JEDNOPLÁŠŤOVÉ A DVOUPLÁŠŤOVÉ NÁDRŽE:

Jedná se o specifické nádrže pro skladování různých druhů kapalin, koncentrovaných roztoků, chemikálií či sypkých materiálů. Využití pro ČOV, chemický či potravinářský průmysl.

Výroba těchto nádrží je výhradně zakázkovou činností – konstrukční provedení řešíme se zákazníkem individuálně. Materiál je určen charakterem skladovaného materiálu či kapaliny a umístěním nádrže – vnitřní/venkovní (PP, PE, PVC, PVDF).

 

VÝHODY NAŠICH PLASTOVÝCH NÁDRŽÍ

Web ZH Plastform používá cookies s jejichž pomocí bychom Vám chtěli umožnit optimální využití našich internetových stránek a také provádět průběžné zdokonalování internetové stránky. Svůj dobrovolný souhlas s použitím cookies můžete kdykoliv odvolat.