Nádrže


Konfigurátor bazénů / zastřešení

Jednoplášťové a dvouplášťové nádrže

Jedná se o specifické nádrže pro skladování různých druhů kapalin, koncentrovaných roztoků, chemikálií či sypkých materiálů. Využití pro ČOV, chemický či potravinářský průmysl.

Výroba těchto nádrží je výhradně zakázkovou činností – konstrukční provedení řešíme se zákazníkem individuálně. Materiál je určen charakterem skladovaného materiálu či kapaliny a umístěním nádrže – vnitřní/venkovní (PP, PE, PVC, PVDF).

 

VÝHODY NAŠICH PLASTOVÝCH NÁDRŽÍ

Pokud budete potřebovat

Nádrže na dešťovou vodu

Nabízíme na zakázku vyráběné plastové akumulační (retenční) nádrže – dle požadavku zákazníka až do objemu 15m3. Nádrže vyrábíme z vysoce odolného stabilizovaného POLYPROPYLENU. Velikost nádrže se odvíjí od velikosti odvodňované plochy (např. střechy) a na způsobu využití dešťové vody – zalévání zahrady (zavlažovací systémy), mytí aut, splachování toalety či praní.

 

VÝHODY NAŠICH PLASTOVÝCH NÁDRŽÍ

 

TYPY NÁDRŽÍ (DLE ROZSAHU STAVEBNÍCH PRACÍ)

 

POKUD BUDETE POTŘEBOVAT:

 

Jímky, nádrže na odpadní vodu

Nabízíme na zakázku vyráběné celoplastové jímky – dle požadavku zákazníka až do objemu 15m3. Nádrže vyrábíme z vysoce odolného stabilizovaného POLYPROPYLENU či POLYETHYLENU. Jímky slouží k zachycení a akumulaci splaškových (odpadních) vod. Používá se v oblastech, kde není k dispozici napojení na kanalizaci nebo možnost použít klasická čistírenská zařízení (př. septiky, domovní čistírny). Vhodné k chatám a rekreačním objektům.

 

Objem se stanoví dle: charakteru určení objektu, velikostí a počtem zdrojů odpadní vody.

 

VÝHODY NAŠICH PLASTOVÝCH JÍMEK

 

OBSLUHA JÍMKY

Jímka se umísťuje tak, aby k ní byl možný přístup za účelem jejího vyčerpání. Obsah musí být likvidován v souladu s požadavky na ochranu životního prostředí. Jímku doporučujeme pravidelně kontrolovat (před. stav hladiny).

 

TYPY NÁDRŽÍ (DLE ROZSAHU STAVEBNÍCH PRACÍ)

SAMONOSNÉ (KRUHOVÉ, HRANATÉ) – nejčastěji využívaný typ nádrže vyráběný z konstrukčního PP či PE s výstužným prstencem a vertikálním žebrováním. Nádrž je usazena do díry na připravený betonový základ, dále už se obsype zeminou hutněnou po vrstvách 30 cm.

K OBETONOVÁNÍ (KRUHOVÉ, HRANATÉ) – obetonování lze doporučit zejména tam, kde je spodní voda, jílovitá a těžká zemina, případně je-li nádrž umístěna v blízkosti pojezdových ploch, nebo má-li být nádrž sama pojezdná. Nádrž je vyráběna z konstrukčního PP či PE se základním vyztužením. Nádrž je usazena do díry na připravený betonový základ, poté se naplní vodou a obsype suchým betonem nebo obetonuje betonem třídy B5, vrstvy dle výšky nádrže.

 

POKUD BUDETE POTŘEBOVAT:

 

Septiky

Vyrábíme celoplastové dvoukomorové i tříkomorové septiky do 8m3 užitného objemu. Jedná se o nádrž na částečné čištění odpadní vody. Je jedním z řešení, kdy u obytného domu není možnost napojení na kanalizaci.

 

FUNKCE SEPTIKU

Každý septik by měl mít pro správnou funkci minimálně 2 až 3 komory. Nejčastěji instalovanou variantou jsou tříkomorové septiky. Septik pracuje na základě biomechanického přečištění, kdy odpadní voda postupně přetéká z komory do komory, v každé komoře probíhá sedimentace pevných částí kalu. V první komoře se usadí ty největší částice. Po dosažení hladiny první komory přepadu, začne se tato odpadní voda a drobná část splaškové vody přelévat do druhé komory, kde již dochází k sedimentaci většiny kalu. Do třetí komory přetéká voda, která je z velké části přečištěna. Sediment v septiku je pak za pomoci bakterií a enzymů rozkládán na jednodušší látky. Část rozloženého sedimentu odtéká přes třetí komoru a část zůstává v septiku pro následný vývoz sacím vozem.

 

VÝHODY PLASTOVÝCH SEPTIKŮ

 

OBSLUHA SEPTIKU

Velkou předností septiku je potřeba minimální obsluhy, která spočívá ve vyčerpání usazeného kalu cca jednou ročně.

 

Web ZH Plastform používá cookies s jejichž pomocí bychom Vám chtěli umožnit optimální využití našich internetových stránek a také provádět průběžné zdokonalování internetové stránky. Svůj dobrovolný souhlas s použitím cookies můžete kdykoliv odvolat.